Prodej, servis, půjčovna, kola, lyže

Prodej - servis - půjčovna sportovního zboží

Půjčovní řád

Tisk Email
 1. Sportovní vybavení je vhodné rezervovat si s dostatečným předstihem.

 2. K zapůjčení vybavení požadujeme věk min. 18 let a platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, nebo řidičský průkaz).

 3. Na prodejně s Vámi prodávající vybere vhodnou obuv, kterou si vyzkoušíte, popř. s Vámi prokonzultuje vhodnou délku lyží a holí. To vše Vám zarezervuje na určitý termín.

 4. Rezervace bude závazná až po podepsání Objednávkového formuláře s detaily nájmu vybavení a složení rezervačního poplatku stanoveného pronajímatelem (min. však 300,- Kč), který Vám bude při platbě následovně odečten od částky nájemného za vybavení.

 5. Při následném zrušení rezervace v době kratší než 3 dny před stanoveným datem vyzvednutí vybavení (datem uvedeným na Objednávkovém formuláři), nebude záloha nájemci vrácena.

 6. Při vyzvednutí vybavení je zákazník povinen předložit Objednávkový formulář vystavený při rezervaci (v případě, že byla rezervace provedena).

 7. Zákazník zaplatí nájemné stanovené pronajímatelem dle aktuálního ceníku a převezme vybavení.

 8. Pronajaté zboží je nutno vrátit včas, očištěné a ve stavu odpovídajícímu charakteru jeho použití.

 9. Při vrácení je nájemce povinen předložit Nájemní smlouvu.

 10. V případě, že je vrácené zboží v pořádku, pronajímatel převezme vybavení zpět.

 11. Při zjištění poškození vybavení, neodpovídajícího charakteru jeho běžného použití a nezaznamenaného v Nájemní smlouvě či v případě ztráty vybavení, je nájemce povinen vzniklou škodu pronajímateli uhradit.

 12. Podpisem Nájemní smlouvy o zapůjčení sportovního vybavení souhlasíte bez výhrad s našimi podmínkami.

 13. Nájemce výslovně souhlasí s tím, že pronajímatel bude zpracovávat a uchovávat osobní údaje zákazníka získané při pronájmu vybavení, a to do 31.12.2015